首页 文化库 > 文史百科 >

永利手机电玩城

2016-05-18 16:09 来源:文化库 责任编辑:秩名
字号:T|T

 从小看西游记总觉得唐僧师徒真是厉害,能经历九九八十一难。虽然偶尔有冲突,分家的苗头,但是最后还是坚持下来了,并取经成功。可是为什么会有九九八十一难
 一、为什么是九九八十一难呢?

 《西游记》中唐僧师徒为何要经历九九八十一难才修成正果?而不是七七四十九难,或是八八六十四难呢?

 记得佛教好像有这样的说法:七七渡劫,八八得道,九九归一。吴承恩可能是借鉴佛教的说教来写《西游记》的。柔情理解就像那个三部曲,看山是山,看山不是山,看山还是山,层次不一样罢了。

 那么,九九归一在佛教中又有何意义呢?

 所谓九九归一,一种说明是“归根到底”,一种说明是“绕了不少圈子,最后又还了原”。但这些说明只是对成语本身意义的一种狭义的、单纯的懂得,并没有真正诠释其深入的内涵。

 其实,“九九归一”虽然指的是“周而复始”或“归根到底”,但不是原地轮回,而是由起点到终点、由终点再到新的起点......,这样轮回去复,以至无限,螺旋式前进和发展的活动历程。它体现了人类对一切事物发展认识的辨证唯物论的哲学思想。

 你说这事也怪了,观音是亲眼看了取经行程记录,才发现少了一难的,孙悟空又没看过记录,他怎么知道唐僧“九九之数未完”?这只能归结为他头脑灵活、加上理解上司心意的水平高了。真是翻云是如来,覆雨是观音;经过取经路上十几年的锻炼,悟空已经深通天庭政治之道,认识到即使出现意外,也是安排好了的,就是“定数”。

 定数是什么,就是佛祖的意志,就是组织的意志。要明白,该你的就是你的,不是你的就不是你的,顺势而为就行了。

 二、究竟有那九九八十一难?

 事实上,唐僧师徒当初西天取经时,如来佛祖只定了八十难,唐僧师徒取得真经时,观音发现不合“九九归一”的定数,于是又追加了一难。请看柔情具体分解如下:

 蒙差揭谛皈依旨,谨记唐僧难数清。

 金蝉遭贬第一难,出胎几杀第二难,满月抛江第三难,寻亲报冤第四难,出城逢虎第五难,折从落坑第六难,双叉岭上第七难,两界山头第八难,陡涧换马第九难,夜被火烧第十难,失却袈裟十一难,收降八戒十二难,黄风怪阻十三难,请求灵吉十四难,流沙难渡十五难,收得沙僧十六难,四圣显化十七难,五庄观中十八难,难活人参十九难,贬退心猿二十难,黑松林失散二十一难,宝象国捎书二十二难,金銮殿变虎二十三难,平顶山逢魔二十四难,莲花洞高悬二十五难,乌鸡国救主二十六难,被魔化身二十七难,号山逢怪二十八难,风摄圣僧二十九难,心猿遭害三十难,请圣降妖三十一难,黑河沉没三十二难,搬运车迟三十三难,大赌输赢三十四难,祛道兴僧三十五难,路逢大水三十六难,身落天河三十七难,鱼篮现身三十八难,金兜山遇怪三十九难,普天神难伏四十难,问佛根源四十一难,吃水遭毒四十二难,西梁国留婚四十三难,琵琶洞受苦四十四难,再贬心猿四十五难,难辨猕猴四十六难,路阻火焰山四十七难,求取芭蕉扇四十八难,收缚魔王四十九难,赛城扫塔五十难,取宝救僧五十一难,棘林吟咏五十二难,小雷音遇难五十三难,诸天神遭困五十四难,稀柿衕秽阻五十五难,朱紫国行医五十六难,拯救疲癃五十七难,降妖取后五十八难,七情迷没五十九难,多目遭伤六十难,路阻狮驼六十一难,怪分三色六十二难,城裏遇灾六十三难,请佛收魔六十四难,比丘救子六十五难,辨认真邪六十六难,松林救怪六十七难,僧房卧病六十八难,无底洞遭困六十九难,灭法国难行七十难,隐雾山遇魔七十一难,凤仙郡求雨七十二难,失落兵器七十三难,会庆钉钯七十四难,竹节山遭难七十五难,玄英洞受苦七十六难,赶捉犀牛七十七难,天竺招婚七十八难,铜台府监禁七十九难,凌云洞脱胎八十难,路经十万八千里,圣僧历难簿分明。

标签: 西游记 八十一难

相关阅读推荐:

西游记里的神秘高手乌巢禅师是谁?是不是燃灯古佛?

西游记的作者是谁? 西游记作者是吴承恩还是丘处机?

西游记女儿国竟真的存在 揭秘女儿国消失之谜

西游记真假美猴王之谜 六耳猕猴真的存在吗?

《西游记》女儿国国王为什么要“娶”唐僧的真相

解读孙悟空大闹天宫:西游记中二郎神和孙悟空谁厉害?

推荐热图

热门推荐

 • 风云人物
 • 历史解密
 • 战史风云
 • 野史秘闻
 • 文史百科

最新更新

 • 人物
 • 解密
 • 战史
 • 野史
 • 文史

永利电玩城客户端永利电玩城app